'De Commissie Bijzondere Situaties biedt mij een tijdelijke gemeubileerde woning aan.
Snel een eigen woning is nu het enige doel.'
Dossiernr. 16521: Tijdlijn in dagboekvorm
Dossiernr. 16521: Actueel


Updates bij iedere belangrijke gebeurtenis!
Voeg deze pagina toe aan uw favorieten.

Neem met mij op, een tijdlijn kost u niets!
D.Triezenbergstraat 18 D.Triezenbergstraat 18

Mijn woning is de 18de woning die gesloopt is door de NAM na onherstelbare schade als gevolg van de gaswinning.

  NAM dossiernr. 16521 – Erik Mensen, D. Triezenbergstraat 18 te Stedum


  Op 12 november 2013 meld ik voor de eerste keer schade aan mijn vrijstaande koopwoning door de vele aardbevingen in Stedum, gemeente Loppersum. De melding doe ik per e-mail en wordt volledig door de NAM genegeerd.

  Op 13 februari 2014 wordt de provincie Groningen opnieuw getroffen door een aardbeving als gevolg van de gaswinning. De aardbeving bij Leermens heeft een kracht van 3.0 en veroorzaakt opnieuw veel schade aan mijn woning.

  Op 14 februari 2014 meld ik nogmaals de schade aan mijn woning, ditmaal via het platform van de NAM die inmiddels speciaal voor het melden van aardbevingsschade op het Internet is gezet.
  Ik krijg een dossiernummer en mijn contactpersoon is Frank Boom van de NAM.

  Op 10 maart 2014 wordt de schade aan de woning als gevolg van aardbevingen en bodemdaling door Simon de Jong van Crawford in kaart gebracht. De taxateur is toegewezen door Frank Boom van de NAM. De woning heeft scheuren door de vele kleine en grotere aardbevingen. De fundering is op meerdere plaatsen gebroken door de gevolgen van bodemdaling. Simon de Jong van Crawford wijst mij erop dat bewoning van het pand gevaarlijk is bij een nieuwe aardbeving. In het rapport wat weken later uitkomt zal alles tegenspreken wat er mondeling over de toedracht is gezegd.

  Er wordt mij nadrukkelijk op het hart gedrukt dat ik vanaf nu geen onderhoud, verbeteringen en/of aanpassingen aan mijn woning mag uitvoeren omdat dat een verandering van de vastgelegde situatie met zich meebrengt. Ik leg het geplande onderhoud aan de kozijnen en gevel volledig stil en ik stop met de verbouwing van mijn badkamer en nieuwe keuken om geen problemen te krijgen.

  Op 25 maart 2014 bezoeken een vertegenwoordiger van de NAM en Klaas Struiksma van Jorritsma Bouw mijn woning en beslissen dat er snel ijzeren banden om de woning moeten. Dat zal dienen als stutwerk. Beide schoorstenen moeten met spoed worden vervangen door lichtgewicht exemplaren.

  Op 10 mei 2014 voert Arcadis een tweede bouwkundig onderzoek uit in opdracht van de NAM. Ook de expert van Arcadis wijst erop dat bewoning van het pand gevaarlijk is bij een nieuwe aardbeving. Uit veiligheid wordt geadviseerd zoveel mogelijk tijd buitenhuis door te brengen. De woning heeft scheuren door de vele kleine en grotere aardbevingen. De fundering is op meerdere plaatsen gebroken door de gevolgen van bodemdaling. In het rapport wat weken later uitkomt zal alles tegenspreken wat er mondeling over de toedracht is gezegd.

  Meerdere dagen tussen 11 en 17 mei 2014 is Jorritsma Bouw bezig het stutwerk aan de voor- en achterzijde van de woning te plaatsen. De zijmuur van de woning kan niet gestut worden, terwijl deze muur (15 meter lang) bij een zwaardere aardbeving kan instorten.
  De woning blijft onveilig, ondanks het aangebrachte stutwerk. De schoorstenen worden verwijderd. Er wordt geadviseerd om mijn bed in de buurt van mijn voordeur te zetten zodat ik weg kan komen bij een flinke aardbeving. Nadeel is wel dat de voordeur in dezelfde onveilig verklaarde muur zit. Ook zit de achterdeur nu dicht geklemd door de ijzeren banden van het stutwerk.

  Op 20 mei 2014 komt het bedrijf Meekro de voorste lichtgewicht schoorsteen plaatsen. Eindelijk van het gewapper van het dekzeil af. De schoorsteen lekt nu wel, er is een dakpan op zijn kop geplaatst en er mist een stukje aan de zijkant van een dakpan.
  De achterste schoorsteen is niet geplaatst. Daar is geen opdracht voor gegeven. De opdrachtgever Simon de Jong van Crawford kan zich de afspraak niet meer herinneren. Het gat in het dak van de achterste schoorsteen blijft afgedekt met een stukje dekzeil.

  In juni 2014 blijkt het dossier door de NAM zonder melding of reden is gesloten. Ik blijf met het onafgemaakte herstelwerk zitten. Na veel bellen en schrijven krijg ik via Marrie de Boer van de Onafhankelijke Raadsman een nieuw contactpersoon bij de NAM toegewezen en wordt het dossier heropend. Er wordt door mijn nieuwe contactpersoon Christian Lubbinge van de NAM niets ondernomen.

  Op 10 oktober 2014 meld ik me opnieuw bij de NAM omdat ik niets hoor. De schade aan mijn woning verergerd doordat ik ook geen reparaties en onderhoud mag uitvoeren om geen veranderingen in de situatie te veroorzaken. Daarnaast wil ik verdergaan met het afmaken van de badkamer en het plaatsen van de nieuwe keuken. Die afspraak was op 10 maart 2014 met Simon de Jong van Crawford nadrukkelijk gemaakt.

  Op 11 november 2014 komen Klaas Struiksma van Jorritsma Bouw, twee experts van het Noordelijk Schade Taxatie Bureau en een woordvoerder van de NAM op bezoek. De conclusie is duidelijk. Er is weer nieuwe schade aan de woning door de bodemverzakking en aardbevingen en de bestaande schade aan de woning wordt steeds erger. Doordat de voegspecie overal is gebarsten spoelt deze versnelt uit de voegen van de muren. Het is een woning uit 1905, die zijn niet op een aardbevingsbestendige manier gebouwd. Ik mag zelf geen onderhoud en reparaties uitvoeren. Uit veiligheid word ik opnieuw verzocht zoveel mogelijk tijd buitenshuis door te brengen.
  Het dekzeil op het dak waar een gat zit door het verwijderen van de achterste schoorsteen ligt grotendeels los en daardoor lekt het. Met vier emmers en een grote speciekuip probeer ik waterschade zoveel mogelijk te voorkomen.
  Klaas Struiksma van Jorritsma Bouw vraagt aan de woordvoerder van de NAM of de factuur van het stutwerk en de nieuwe schoorsteen getekend kan worden.
  Een rapportage van dit bezoek zal binnen drie weken door het Noordelijk Schade Taxatie Bureau verwerkt zijn. Dit rapport is nooit opgemaakt.
  Eerder gemaakte rapporten worden door het Noordelijk Schade Taxatie Bureau doorgestuurd naar Grontmij. De NAM ontwijkt mijn vragen over het bezoek. Het Noordelijk Schade Taxatie Bureau reageert niet op e-mail.

  Op 18 en 19 november 2014 komt Jorritsma Bouw het dak dichtmaken. Het gat waar de achterste schoorsteen zat is na zes maanden eindelijk dicht. Ook de lekkage van de voorste nieuwe schoorsteen wordt eindelijk opgelost. Ondanks er twee schoorstenen op het dak zaten en de afspraak was dat er ook twee schoorstenen voor terugkomen, blijft het bij het dichtmaken van het dak zonder tweede schoorsteen.
  De opdrachtgever Simon de Jong van Crawford is niet meer bereikbaar. De NAM en Crawford doen geen zaken meer met elkaar.

  Op 22 december 2014 komt Johan Bove van Bouwkundig Technisch Adviesbureau Bove namens Arcadis mijn woning nogmaals onderzoeken. De conclusie is snel getrokken. Het stutwerk is te zwaar voor mijn woning en hangt ver uit het lood. Daarnaast draagt het deel waar de gevel het meest gescheurd is niet op de grond. De woning is verder verzakt en de nog aanwezige voegen barsten onder de druk.
  Johan Bove van Bouwkundig Technisch Adviesbureau Bove namens Arcadis komt eigenlijk alleen voor een funderingsonderzoek. Met veel bombarie staat hij met een meegebrachte zandschep in de Groningse klei te spitten. Hij komt niet verder dan 30 centimeter. Ver naast het stuk waar de breuk in de fundering zit. Een funderingsonderzoek is toch overbodig, gezien staat van het stutwerk en de scheuren in de gevels. De woning wordt opnieuw onveilig verklaart om te wonen. Ditmaal meteen via de telefoon met het hoofdkantoor.
  Ik word dringend verzocht mijn woning te verlaten en de feestdagen bij vrienden door te brengen. In verband met de feestdagen is op het hoofdkantoor niemand te bereiken.

  Op 8 januari 2015 bezoeken twee experts van de gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid mijn woning. De NAM heeft de Gemeente Loppersum ingeschakeld. De NAM wil toch graag dat de Gemeente Loppersum goed kijkt of er echt geen bouwkundige gebreken zijn.
  De experts van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid ontdekken geen bouwkundige gebreken en geven de bodemdaling en aardbevingen de schuld van de schade aan mijn woning.

  Op 19 januari 2015 komen dezelfde twee experts van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid nogmaals langs. Wat is er intussen allemaal gebeurd? Hoe vaak verblijf ik in de woning? Wat doet de NAM nu?
  Mijn antwoorden zijn kort. Er gebeurt helemaal niets. Ik woon in mijn eigen huis maar probeer zoveel mogelijk van huis te zijn. Ook de vele e-mails van mij aan de NAM worden genegeerd of er wordt inhoudelijk afgeweken van de problematiek. De medewerkers van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid kunnen weinig doen, de schuld ligt aan de gevolgen van de gaswinning door de NAM en verwijst terug naar de NAM. De medewerkers van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid geven aan dat ze niet te spreken zijn over het ontwijkende gedrag van de NAM.

  Op 10 maart 2015 zijn de papieren voor de contra-expertise eindelijk verwerkt door de NAM. Tonny Baas vertegenwoordigt Tandem B.V. Loppersum en geeft tijdens de contra-expertise aan dat er veel schade aan mijn woning is door de gevolgen van de bodemdaling en vele aardbevingen. Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum rapporteert de hele woning met B-schade. Het is inmiddels een openbaar feit dat een woning uit 1905 kwetsbaar is voor aardbevingen. Ook de fundering is niet berekend op de constante bodemverzakking als gevolg van de gaswinning.
  De situatie is al te lang onverantwoord. Het contra-expertise rapport gaat met spoed naar de NAM.

  Op 13 maart 2015 komt ARUP namens de NAM om de woning tot op de centimeter op te nemen en alle schade onder de loep te nemen. Ondanks het contra-expertise rapport blijft de NAM doorzoeken naar schade waar de NAM niet verantwoordelijk voor is.
  De experts zijn uren bezig. ARUP vindt niets in het voordeel van de NAM. De woning is en blijft onveilig en onherstelbaar beschadigd als gevolg van bodemdaling en vele aardbevingen.
  Slopen is de enige afdoende maatregel. Ook voor de veiligheid van de nabije buren.

  In de ochtend van 2 april 2015 word ik om 9 uur gebeld door mijn nieuwe zaakwaarnemer Peter Zomerdijk van Bureau Zomerdijk met de vraag of ik in de middag om 13 uur in Loppersum kan zijn. De NAM wil graag met mij spreken.
  Die middag geeft Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce aan dat ik voor maximaal twee weken in een hotel word geplaatst. Hierna is er een tijdelijke woning voor mij beschikbaar. Dit naar aanleiding van het rapport dat ARUP heeft opgesteld. Het contra-expertise rapport van Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum blijkt niet te zijn aangekomen bij de NAM. Beslissingen over reparaties, herbouw of uitkoop zouden snel gaan plaatsvinden.
  Dit hotel staat middenin het epicentrum. Na een kort gesprek is de conclusie dat een hotel buiten het epicentrum wellicht veiliger is.
  Janny Teunissen-Mulder van de NAM geeft aan dat buiten het epicentrum geen hotelkamers beschikbaar zijn. Ik word direct na het gesprek door Hilde de Vries van Stichting Goedgeregeld namens de Commissie Bijzondere Situaties naar het NH Hotel in Groningen gebracht. Er zijn veel kamers vrij dus ik kies een eenvoudige kamer op de zesde verdieping met uitzicht over de skyline van Groningen.

  Op 8 april 2015 nodig ik mijn zaakwaarnemer Peter Zomerdijk van Bureau Zomerdijk en Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce uit in het NH Hotel in Groningen voor een gesprek. Het contra-expertise rapport van Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum mail ik vooraf door om deze te bespreken en neem mijn exemplaar mee naar het gesprek. Mijn zaakwaarnemer Peter Zomerdijk van Bureau Zomerdijk en Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce zijn het contra-expertise rapport van Tonny Baas namens Tandem vergeten mee te nemen.
  Het gesprek heeft weinig inhoud en wordt als oriënterend afgedaan. Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum mag niet aanwezig zijn bij dit gesprek en volgende gesprekken over de financiële afwikkeling van het dossier.

  Op 15 april 2015 Is er een tijdelijke woning beschikbaar en ik ga met Janny Teunissen-Mulder van de NAM langs een woning in Paterswolde. Een sleutel heeft ze niet dus een bezichtiging is niet mogelijk. Er ligt wat troep buiten en er staat nog wat inboedel van de vorige bewoner. Het pand wordt niet meer bewoond dus ik kan er binnen enkele dagen al in.

  Op 17 april 2015 komen verhuizers van Mast Verhuizingen mijn woning in Stedum leeghalen. Mijn spullen worden ingepakt door de verhuizers. Het is de bedoeling dat mijn inboedel meteen naar de tijdelijke woning in Paterswolde gaat maar deze woning is nog niet leeggehaald. Janny Teunissen-Mulder van de NAM laat eerst een schoonmaakploeg de tijdelijke woning schoonmaken. De verhuizers van Mast Verhuizingen zijn al wel binnen geweest en spreken over een sterk vervuilde woning en een enorme stank.

  In de ochtend van 20 april 2015 wordt mijn inboedel uit de opslag door Mast Verhuizingen naar de tijdelijke woning in Paterswolde gebracht. Ik word pas tegen de middag gebeld en kom in Paterswolde aan als de verhuizers van Mast Verhuizingen al bezig zijn.
  De tijdelijke woning in Paterswolde is totaal uitgeleefd en stinkt enorm naar uitwerpselen. Ook liggen er resten van afgekloven botten en vuil. De nog aanwezige kasten zijn aangevreten. De deur en het hang- en sluitwerk van de garage deugt niet. De elektriciteit in de meterkast is levensgevaarlijk aangelegd (foto's). De verhuizers van Mast Verhuizingen verbazen zich erover dat mijn inboedel ertussen moet staan. Er is mij verteld dat het pand ruime tijd door twee grote honden bewaakt is terwijl er geen toezicht op was. Janny Teunissen-Mulder van de NAM komt pas in de middag en beaamt dat deze tijdelijke woning niet schoon en bewoonbaar is. Mijn aquariums worden door Mast Verhuizingen opnieuw meegenomen met de belofte deze bij te vullen en te verzorgen. Mijn inboedel blijft er nog bijna een week staan. Ik ga weer terug naar het NH Hotel in Groningen.

  In de periode rond 21 april 2015 tot 7 mei 2015 zoek ikzelf actief mee naar een tijdelijke woning in de stad Groningen. In de eerste instantie zijn er volgens Janny Teunissen-Mulder van de NAM geen specifieke eisen waaraan een tijdelijke woning moet voldoen. Het zoeken naar een tijdelijke woning is begeleid door Ans Bouwman namens de Commissie Bijzondere Zaken. Bij het tekenen van het eerste huurcontract wijzigt Janny Teunissen-Mulder van de NAM haar voorwaarden. De maximale huur van een tijdelijke woning mag nu niet langer dan zes maanden zijn. Dit is de maximale tijd die ik in de tijdelijke woning zal verblijven. De beslissingen over reparaties, herbouw of uitkoop zouden dan afgerond zijn. De tijdelijke woning wordt daarom afgewezen door Janny Teunissen-Mulder van de NAM. Met veel moeite ontvang ik de betaalde inschrijfkosten terug.

  In de periode rond 8 mei 2015 tot 15 mei 2015 geef ik meermaals een overzicht van beschikbare woningen aan Janny Teunissen-Mulder van de NAM door. Stuk voor stuk worden deze woningen afgewezen of zijn al bewoond doordat het reactievermogen van Janny Teunissen-Mulder van de NAM erg laag ligt. Uiteindelijk zet ik een lijst van twaalf verschillende woningen in de mail waarna ik een week lang niets meer hoor. Janny Teunissen-Mulder van de NAM geeft na lang aandringen aan dat ze niet weet wat ze met de lijst woningen moet doen. Ze gaat meteen de betreffende verhuurbedrijven bellen en neemt snel contact met mij op. Opnieuw blijft het stil.
  Ondertussen probeer ik contact het krijgen met burgermeester Roodenboog van Loppersum en verschillende instanties. Opnieuw wordt er verwezen naar de NAM.

  Op 21 mei 2015 ben ik zelf met de verhuurders gaan bellen of Janny Teunissen-Mulder van de NAM al contact heeft opgenomen. De eerste woning die ik had gevonden staat onderaan de lijst. Nadat deze verhuurder contact met Janny Teunissen-Mulder van de NAM opneemt is het contact snel rond.
  De woning, een penthouse die al geruime tijd leegstaat aan de Heresingel in Groningen staat te koop en kan voor zes maanden of langer worden gehuurd onder de leegstandswet.

  Op 1 juni 2015, nadat ik 61 dagen in het NH Hotel was ondergebracht is mijn inboedel opnieuw uit de opslag naar de tijdelijke woning gebracht.

  Op 2 juni 2015 heb ik het NH Hotel verlaten en begin ik met mijn spullen uit te pakken. Mijn aquariums zijn al die tijd niet onderhouden en de vissen zijn gestorven. Door het vele slepen met mijn inboedel is deze erg beschadigd en stinkt naar de uitwerpselen van de eerdere tijdelijke woning in Paterswolde. De NAM verwijst naar Mast Verhuizingen en Mast Verhuizingen verwijst naar de NAM.
  Wel wordt er door Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce beloofd dat de gesprekken over reparaties, herbouw of uitkoop van mijn eigen woning nu echt kunnen beginnen.

  Ik zet ondertussen mijn plannen, werkzaamheden en nieuwe projecten als ZZP'er op een laag pitje. Ik bied software voor bedrijven aan, hostingdiensten en domeinregistratie. De werving van klanten wordt wederom uitgesteld. Ik kan in deze situatie geen stabiliteit in de service en garantie geven.

  In de periode van 15 juni 2015 tot 1 september 2015 heeft Ans Bouwman namens de Commissie Bijzondere Situaties meermaals contact met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce. De eerste periode zijn de gesprekken uitsluitend oriënterend. Reparaties blijken zo ingrijpend te zijn bij een woning uit 1905 dat herbouw of uitkoop de enige opties zijn. Herbouw kan drie jaar duren en vier maanden na de intrek van de tijdelijke woning op 2 juni 2015 moet ikzelf opdraaien voor de kosten van de tijdelijke huisvesting. Ik zou dan dubbele woonlasten krijgen. Daarnaast zou de Belastingdienst mij kunnen aanslaan voor de meerwaarde van de herbouwde woning.
  De nieuwe woning zal aardbevingsbestendig worden gebouwd en aanzienlijk meer gaan kosten dan de waarde van de huidige woning.
  Aardbevingsbestendige bouw betekent niet dat er bij zware bevingen geen schade aan de woning kan ontstaan. De herbouw vindt plaats op hetzelfde stuk grond midden in het epicentrum van Loppersum. Verschillende experts voorspellen binnen 10 jaar een zware aardbeving.
  Uitkoop lijkt de enige optie om een langdurig, kostbaar en onzinnig traject in te gaan. Er wordt in het hele proces ontwijkend geantwoord door Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce. Opvolgend is het vakantietijd. Ans Bouwman namens de Commissie Bijzondere Situaties geeft het op en adviseert mij een advocaat in de arm te nemen. Ook de Onafhankelijke Raadsman en het Centrum Veilig Wonen staan machteloos tegenover de NAM.

  Op 10 september 2015 nodig ik de NAM uit voor een gesprek op een neutrale plek, de keuze van Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce valt op een hotel/restaurant in de stad Groningen. Ik vermeld meteen dat als we er nu niet snel uitkomen dat ik een advocaat in de arm neem.
  Ondertussen wordt de tijdelijke woning aan de Heresingel vaak bezocht door potentiële kopers. Meermaals per week dien ik de tijdelijke woning schoon achter te laten voor de bezoeken. Ikzelf ben niet bij de bezichtigingen aanwezig omdat me dat te veel wordt.

  Op 15 september 2015 zijn Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce samen met Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz eindelijk in gesprek met mij. Er worden geen toezeggingen gedaan. Ik heb een taxatierapport van mijn woning bij me waarop Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce de huidige waarde van mijn woning tussen de 4.000 euro en 14.000 euro lager inschat. Het verblijf in de tijdelijke woning aan de Heresingel in Groningen wordt met een maand verlengd in ruil voor een excuus van de misser met de vervuilde tijdelijke woning in Paterswolde.
  De vergoeding van de door mij gemaakte kosten wordt besproken maar het verlies van mijn inkomen wordt volledig genegeerd. Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce eist een nieuwe taxatie van mijn woning.

  Op 17 september 2015 ontvang ik een brief van de Commissie Bijzondere Situaties dat de NAM mij een voorstel heeft gedaan en daarom het dossier wordt gesloten. Ik heb geen voorstel of iets wat daarop lijkt ontvangen. Als ik dat meld krijg ik geen antwoord meer terug van de Commissie Bijzondere Situaties.

  Op 22 september 2015 vindt er opnieuw op mijn verzoek een gesprek plaats met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce en Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz.
  Opnieuw breekt Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz constant het gesprek af als het Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce het niet lukt zijn zin door te drijven. De vergoeding van de door mij gemaakte kosten worden opnieuw besproken en opnieuw wordt het verlies van mijn inkomen volledig genegeerd. Op het advies van Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum voert Joost Keurentjes van Makelaardij Bruintjes en Keurentjes de nieuwe taxatie uit.

  Rond 24 september 2015 stuurt Hilde de Vries van Stichting Goedgeregeld namens de Commissie Bijzondere Situaties een urgentie naar de Selectie Commissie. Dit wordt op 30 november 2015 afgewezen omdat ik niet in de stad Groningen ben ingeschreven. De tijdelijke woning aan de Heresingel staat op naam van de NAM.

  Op 2 oktober 2015 vindt de taxatie plaats in mijn woning. Joost Keurentjes van Makelaardij Bruintjes en Keurentjes en een expert namens de NAM gaan in overleg zonder mijn bijzijn.
  Mijn taxatierapport die opgesteld is voor aardbevingsschade stuur ik per e-mail op maar word volledig genegeerd.

  Op 13 oktober 2015 is het nieuwe taxatierapport binnen. De taxatiewaarde van mijn woning ligt nu 34.000 euro onder het taxatierapport die ik had laten maken voor de aardbevingsschade. Met slechts 1000 euro boven de sterk gedaalde WOZ waarde in het aardbevingsgebied word ik afgescheept. In gesprek gaan met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce is niet meer mogelijk. Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz neemt niet de moeite om de gemaakte afspraken over de vrijblijvendheid van het taxatierapport te bevestigen.
  De uitkoop zal alleen plaatsvinden met een vergoeding van de nieuwe, lagere taxatiewaarde en met het dreigement dat als ik dit niet aanneem het langdurige schadeproces weer op gang word gezet. De kosten zijn in dat geval voor mij. Uitkoop is dan niet meer mogelijk.
  Het verblijf in de tijdelijke woning aan de Heresingel in Groningen wordt opnieuw met een maand verlengd in ruil voor de extra tijd die de NAM nodig heeft om de papieren in orde te maken.

  Op 22 oktober 2015 schakel ik een advocaat in. mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen vertegenwoordigd mij hierin. Bij de overdracht van alle rapporten lijkt het mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen dat het uitbetalen van de volledige herbouwwaarde een reële oplossing is. De woning is immers vernielt als gevolg van de gaswinning namens de NAM en Shell. Het uit te keren bedrag kan 70.000 euro tot 90.000 euro meer zijn dan Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce tot heden wil uitgeven.

  Rond 12 november 2015 gaat mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen in gesprek met de NAM, dit gebeurt telefonisch en ik ben hierbij niet aanwezig. De zes maanden waarin ik in de tijdelijke woning verblijf zijn bijna voorbij. Ik dreig met een kort geding om het verblijf in de tijdelijke woning te verlengen.
  Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce gaat akkoord met een verlenging van drie maanden om de gesprekken met mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen af te ronden.

  Rond 19 november 2015 gaat mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen opnieuw telefonisch in gesprek met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce. Na dit gesprek trekt mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen zich plotseling terug. Er is geen zaak tegen de NAM en ik zal het verlies op mijn woning moeten accepteren.
  Mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen geeft een deel van het door mij betaalde voorschot terug omdat haar tijd niet volledig is besteed.
  Om geen ellende te krijgen met dubbele woonlasten en slepende procedures word ik door mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen geadviseerd om direct een vaststellingovereenkomst te tekenen.

  Op 20 november 2015 ben ik Inmiddels moe van de situatie en het ontwijkende gedrag van alle partijen. Ik heb slechts twee dagen de tijd om de vaststellingovereenkomst te tekenen. Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce verzuimt te tekenen en legt de schuld van de vertraging bij zijn collega’s van de NAM. Uiteindelijk duurt het nog twee weken voordat Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce de vaststellingsovereenkomst ondertekent. Een deel van de door mij gemaakte onkosten kan nu worden voldaan.

  Op 30 november 2015 ontvang ik bericht van de Selectie Commissie. De urgentie voor een huurwoning wordt afgewezen omdat ik niet ingeschreven ben in de stad Groningen. De tijdelijke woning aan de Heresingel staat op naam van de NAM.

  Op 15 februari 2016 wordt de volmacht voor de overdracht getekend. Ik wil niets meer met de NAM en alle andere partijen te maken hebben. Ik vertel de notaris Aljo van der Sleen van Veen & Veste Notarissen Coevorden namens de NAM duidelijk dat ik onder dwang de volmacht teken. De notaris Aljo van der Sleen van Veen & Veste Notarissen Coevorden namens de NAM vindt de situatie heel erg maar onderneemt niets. Kees Drijfholt van de NAM is aanwezig en weet zich geen houding te geven als ik de gebeurtenissen van de afgelopen jaren verkort opsom maar grijpt ook niet in. Mijn huissleutels moet ik inleveren.
  Het restant van de door mij gemaakte onkosten wordt voldaan. De notaris Aljo van der Sleen van Veen & Veste Notarissen Coevorden namens de NAM gaat mijn hypotheek aflossen en ik ontvang bij de overdracht van de woning een restbedrag van 1000 euro.
  Ik sta vanaf 29 februari 2016 op straat, zonder redelijke vergoeding van mijn vernielde woning en zonder vooruitzicht op een nieuwe woning.
  Kees Drijfholt van de NAM belooft dat hij mij ingelicht als mijn woning gesloopt wordt voordat ik dit uit de media verneem. Op 21 mei 2016 blijkt ook dit een loze belofte te zijn.

  Tussen 16 februari 2016 en 29 februari 2016 geef ik mijn inboedel aan een kringloopwinkel. Mijn witgoed en apparatuur verkoop ik online en via supermarktadvertenties.

  In de periode van 1 maart 2016 tot 12 april 2016 verblijf ik op eigen kosten in verschillende hotels in de stad Groningen. Tijdens het verblijf in Groningen heb ik veel vrienden gemaakt en zoek ik gezelschap op om bij te komen van de afgelopen jaren. Ik ga verder op zoek naar een nieuwe woning.

  Op 13 april 2016 meld ik me bij de crisisopvang. Een voorwaarde van mij is dat ik mijn postadres in Groningen kan aanhouden. Mijn inkomen blijft gewoon in mijn beheer en ik betaal de factuur van het verblijf in de crisisopvang vooruit. In de weekenden verblijf ik op eigen kosten in een hotel in de stad Groningen of indien ik dat wil ga ik naar vrienden.
  Vier nachten per week moet ik aanwezig zijn in de crisisopvang omdat anders mijn appartement wordt ingenomen door andere thuislozen op de schrijnend lange wachtlijst.
  Ik ontvang de sleutel van een appartement met eigen badkamer en eigen keuken in het zelfstandige gedeelte van de opvang voor een periode van maximaal drie maanden.
  Ik ben nog steeds op zoek naar een nieuwe woning en schakel via de crisisopvang opnieuw de Selectie Commissie in om urgentie te krijgen bij een huurwoning. De urgentie wordt binnen 20 minuten afgewezen omdat ik niet meer ingeschreven ben in de stad Groningen.
  Ik heb ook geen indicaties zoals schulden, detentie of andere problemen dus ook om die reden heb ik geen recht op urgentie.
  Om de tijd enigszins door te komen bied ik sinds augustus 2015 mantelzorg aan in de stad Groningen in vorm van huishoudelijke hulp, ook dit is geen reden voor een urgentieverklaring.

  Ik heb bij WoningNet Groningen slechts 33.5 punten gespaard waar ik minimaal 100 punten nodig heb. Ik sta op de wachtlijst, het kan nog 6 tot 8 jaar duren voordat ik in aanmerking kom voor een huurwoning. Ook bij andere woningstichtingen is de wachtlijst nog meerdere jaren. Bij ieder particulier verhuurbedrijf betaal ik vooraf inschrijfgeld. Na inschrijving blijkt verhuur erg moeilijk te zijn omdat de meeste verhuurbedrijven woningen aanbieden die al verhuurd zijn. Een kamer of studio vinden in de stad Groningen is vrijwel onmogelijk omdat de verhuurbedrijven zich voornamelijk richten op jongeren en studenten.
  Een seniorenwoning valt ook buiten de mogelijkheid omdat ik die leeftijd nog niet heb bereikt.

  Tussen 17 en 19 mei 2016 licht ik de media in. Ik schrijf opnieuw brieven aan iedere betrokken instantie die ik maar kan vinden. Mijn doel is snel een nieuwe huurwoning buiten het aardbevingsgebied te vinden om in afzienbare tijd een stabiele woonsituatie te creëren. Ik zie in de stad Groningen veel kansen om mijn verlies van inkomen weer op aanvaardbaar niveau te brengen.
  De Nationaal Coördinator Groningen doet niets maar zegt mij welwillend aan te horen. Deze verwijst me naar de gemeente Loppersum. De gemeente Loppersum negeert mijn brieven en verzuimt opnieuw een antwoord.
  De Onafhankelijke Raadsman heropent mijn dossier en ik krijg opnieuw een nieuw contactpersoon aangewezen, Marjolein Pisuisse. De Onafhankelijke Raadsman is bekend met mijn dossier en de werkwijze van de NAM. Er kunnen dus geen voorspellingen worden gedaan en ik moet zeker geen wonderen verwachten.
  De Commissie Bijzondere Situaties en het Centrum Veilig Wonen antwoorden helemaal niet terug. De gemeente Groningen verwijst naar de crisisopvang om daar mijn tijd verder uit te zitten met als overbodige tip onvermoeid verder te zoeken naar een nieuwe woning.
  Vertegenwoordigers van de overheid, onder andere de Tweede Kamer, nemen mijn berichten in ontvangst maar reageren hier verder niet inhoudelijk op.
  Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad neemt als eerste contact met mij op en wil de situatie onder de aandacht brengen. Later op de dag neemt ook Goos de Boer van RTV Noord contact met mij op voor de planning van een interview.
  De redactie van RTL Late Night vindt de situatie ontzettend vervelend en wil in de loop van de week contact met mij hebben. Ook SBS6 Hart van Nederland heeft interesse in mijn verhaal over de schrijnende situatie waarin ik verkeer.

  Op 20 mei 2016 neemt de redactie van PowNed contact met mij op. PowNed wil mijn verhaal graag onder de aandacht brengen middels een video-interview met verslaggever Rutger en cameraman Dennis met als doel mij te helpen uit deze situatie te komen.
  Ik breng een bezoek aan mijn voormalige koopwoning in Stedum en blijkt het pand er zwaar vervallen uit te zien. Er zit vrijwel geen voeg meer in de gevels. De voortuin is voor een deel leeggeroofd. Een raam aan de achterzijde is eruit en dichtgetimmerd met een plaat. Ik sla compleet dicht bij het aanzien van de huidige staat van mijn voormalige woning.
  Mevrouw A.H. Borst Programmaleider aardbevingen, Veiligheidsregio Groningen geeft aan dat de problematiek die ik omschrijf niet in haar terrein ligt. Mevrouw A.H. Borst Programmaleider aardbevingen, Veiligheidsregio Groningen wenst mij veel sterkte.
  Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad zet haar netwerk in en verifieert de situatie bij de NAM, Onafhankelijke Raadsman, Commissie Bijzondere Situaties, Centrum Veilig Wonen, Groninger Gasberaad en bij iedereen die met mijn dossier betrokken is geweest.

  Op 21 mei 2016 lees ik op RTV Noord dat mijn voormalige koopwoning in Stedum door de NAM wordt gesloopt. Dit in overleg met de Gemeente Loppersum en de vastgoedadviseur van de NAM. Kees Drijfholt van de NAM heeft mij vooraf niet ingelicht ondanks zijn belofte hierover op 15 februari 2016.
  Ik zoek onverminderd door naar een huurwoning in de stad Groningen.

  Op 22 mei 2016 neemt de Groninger Bodem Beweging contact met mij op. Een concreet advies kan Dick Kleijer niet geven. Ik word geadviseerd contact met de pers op te nemen -dat proces is al dagen in volle gang-. Op de website van de Groninger Bodem Beweging staat een lijst met woningen die opgekocht en/of gesloopt zijn. De Groninger Bodem Beweging vraagt bezoekers van de website de lijst compleet te houden omdat de NAM effectief is met het voorkomen van een totaaloverzicht. Al heb ik al meermaals aangegeven dat mijn woning is opgekocht door de NAM en nu inmiddels gesloopt wordt, tot heden staat mijn voormalige koopwoning hier nog steeds niet bij.

  Op 23 mei 2016 neem ik opnieuw contact op met de gemeente Loppersum, mijn bericht van vorige week is wel door Jinko Rots van de gemeente Loppersum ontvangen en er wordt intern nagegaan of ze eventueel nog wat kunnen betekenen voor mij.

  Op 24 mei 2016 neemt de heer Kools van het Ministerie van Binnenlandse Zaken contact met mij op. Dit naar aanleiding van mijn eerdere berichten. Er wordt mij vertelt dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken de problematiek rond de aardbevingen in Groningen heeft uitbesteed aan de Nationaal Coördinator Groningen onder toezicht van Minister Hans Alders.
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is daardoor met handen en voeten gebonden en kan niets voor mij betekenen. De Nationaal Coördinator Groningen onderneemt niets, die verwijst naar de Gemeente Loppersum.
  Jinko Rots van de gemeente Loppersum had ik al op 23 mei 2016 gesproken, er wordt intern nagegaan of ze eventueel nog wat kunnen betekenen voor mij. Van enige daadkracht naar een stabiele woonsituatie buiten het aardbevingsgebied is door mijn gemeente tot heden nog geen sprake.
  Het Groninger Gasberaad heeft Stut-en-Steun ingelicht. Ina Blink van Stut-en-Steun neemt contact met mij op en gaat bij de gemeente Loppersum informeren wat de stand van zaken op dit moment is.

  Op 25 mei 2016 heb ik een uitgebreid interview met Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad. Het is een ontspannen maar ook langdurig gesprek waarin alle gebeurtenissen worden doorgenomen.
  Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad neemt alle tijd voor mijn verhaal en houdt mij op de hoogte van de stappen die zij onderneemt. Het gaat Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad niet alleen om de publicatie van mijn verhaal maar ook om de oplossing naar een stabiele woonsituatie en de aandacht die alle Groningers hard nodig hebben in een het kader van de aardbevingsproblematiek.

  Op 26 mei 2016 ontvang ik een bericht van de Gemeente Loppersum. Citaat: ‘Helaas hebben wij geen bevoegdheden op dat gebied.’ En verder ‘omdat u ongeveer driekwart jaar in de stad Groningen verbleef aan een woning in de Heresingel, had de gemeente Groningen de wettelijke taak u te ondersteunen op sociaal-maatschappelijk gebied. De gemeente Loppersum heeft getracht uw zaak zo goed mogelijk over te dragen aan instanties in de stad. Helaas voor u heeft dat (nog) niet geleid tot een oplossing met betrekking tot uw woonsituatie. Formeel hebben wij dus geen mogelijkheden u verder te helpen.’
  Wel wil burgermeester Roodenboog van de gemeente Loppersum, buiten het wettelijke kader, een aanbevelingsbrief voor mij schrijven welke ik kan overleggen aan de woningbouw organisaties. Mevrouw Linda Ploeger van gemeente Loppersum wil graag weten of ik hiervan gebruik wil maken. Mijn antwoord is een volmondig: Ja, natuurlijk…
  Ik krijg een geautomatiseerd bericht van de gemeente Loppersum. Burgermeester Roodenboog neemt binnen vier weken contact met mij op.
  Ik spreek Goos de Boer van RTV Noord in De Drie Gezusters om de situatie mondeling toe te lichten. We spreken af om maandag 30 mei 2016 bij de sloop van mijn woning aanwezig te zijn.

  Op 27 mei 2016 neemt Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties contact met mij op. De Commissie Bijzondere Situaties voelt zich verantwoordelijk om mij tijdelijk verder te helpen en gaat mij gedurende een half jaar plaatsen in de stad Groningen. Ik kan hierdoor mijn verplichtingen als mantelzorger in de stad Groningen blijven uitvoeren en mijn planning als ZZP’er voortzetten. Dit is hard nodig om weer een nuttig deelnemer van de maatschappij te worden. Ondanks ik nog steeds in de crisisopvang verblijf kan ik mijn geluk niet op.
  Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties heeft voor mij een woning in de stad Groningen gevonden en vraagt mij contact op te nemen met het verhuurbedrijf.
  In opdracht van het verhuurbedrijf schrijf ik een kort stukje over mijzelf. Ik krijg de volledige goedkeuring en het wachten is op een antwoord van de eigenaar van de woning. Helaas is de aangeboden woning al verhuurd. Ik blijf alsnog in de crisisopvang. Doorzoeken naar een andere woning lijkt vooralsnog een onmogelijke opdracht. Vrijwel alle woningen die aangeboden worden via de websites van verhuurbedrijven zijn al bewoond. Tegen dit gegeven loop ik al meer dan een jaar op.

  Op 28 mei 2016 komt ook Sipke Benus, secretaris van Commissie Bijzondere Situaties erachter dat de meeste woningen via woningverhuurders al verhuurd zijn. Het aanbod van huurwoningen geeft een vertekend beeld van de werkelijk vrije huurwoningen. Het geeft wel aan dat de inzet enorm hoog is, op zijn vrije zaterdag zoekt Sipke Benus, secretaris van Commissie Bijzondere Situaties verder naar een huurwoning in de stad Groningen.
  We zoeken samen onvermoeibaar door naar een beschikbare huurwoning in de stad Groningen.
  Ik ontmoet Kees van de Veen die portretfoto’s van mij maakt in opdracht van het NRC Handelsblad. Eerst drinken we een kopje thee bij De Drie Gezusters. De sfeer is ontspannen. De foto’s zijn erg goed gelukt.

  Op 29 mei 2016 geef ik per mail nogmaals aan de Groninger Bodem Beweging door dat mijn woning is opgekocht door de NAM en 30 mei 2016 gesloopt wordt. Ik hoop dat de website van de Groninger Bodem Beweging hiermee meer compleet wordt. Dit naar aanleiding van hun eigen oproep op de website.

  30 mei 2016: Een onomkeerbare dag in het uitwissen van de geschiedenis van Stedum, het verlies van het Groninger erfgoed door de NAM en een confronterende dag voor mij. De vrijstaande koopwoning waar ik vanaf 1999 gelukkig ben geweest wordt nu echt met de grond gelijk gemaakt. Ik sta erbij en kijk ernaar... Ik bezoek het graf van de voormalige eigenaresse Zwaantje Knot. Zij is geboren en getogen in de woning en ik heb de woning overgenomen van haar erfgenamen. Ik praat met mijn voormalige buurtbewoners. De sloop van van de woning is een groot verlies voor het dorpse aangezicht en de zichtbare historie van Stedum.
  Goos de Boer van RTV Noord maakt een radio- en tv-item over het onderwerp. Kees van de Veen maakt opnieuw foto’s voor het NRC Handelsblad. Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad neemt, net als de afgelopen dagen, contact met mij op. Ik krijg nog een warme groet voor het slapen gaan. Sinds jaren word ik weer met respect behandeld. Morgen, 31 mei 2016 worden alle feiten wereldkundig gemaakt in de kranten, op tv en radio.
  Ik ben moe, leeg en sta te trillen op mijn benen. Het is over. Mijn thuis wordt meedogenloos gesloopt door de NAM. Een bak met puin is wat van de huis- en slaapkamer resteert. De NAM is de grote afwezige, een simpele ‘sorry Erik’ kan er nog niet eens vanaf.
  Wat nu? Tot diep in de nacht zoek ik verder naar een beschikbare huurwoning...

  Op 31 mei 2016 ga ik opnieuw naar mijn voormalige woning in Stedum. De sloop is nu op de helft. De huiskamer en slaapkamer lag gister al voor een deel in de container. Nu rest de badkamer, keuken en zolder nog. Ik maak wat foto’s en filmpjes voor mijn dagboek op GasSchande.nl.
  De telefoon staat niet stil, NRC Handelsblad en RTV Noord hebben hun artikel geplaatst. Het nieuws over de werkwijze van de NAM en rol van de betrokken instanties is landelijk bekend. Er worden Kamervragen gesteld. PowNed laat de discussie op eigen wijze ontploffen met een ludiek filmpje en link naar de Telegraaf. Het nieuws wordt overal gekopieerd en gedeeld op sociaal media.
  Om 14 uur komt SBS6 Hart van Nederland langs voor een interview. Op dezelfde avond wordt dit uitgezonden. Om 17:30 uur zit ik bij de radio-uitzending van RTV Noord. Ik verneem uit de media dat burgermeester Roodenboog van Loppersum de beloofde aanbevelingsbrieven verzonden heeft.
  Intussen zoek ik samen met Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties naar een huurwoning in de stad Groningen.

  Op 1 juni 2016 ga ik met Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties naar Stedum. Ik wil de Commissie Bijzondere Situaties laten zien welk gevolg achter een dossiernummer schuilt.
  Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties geeft aan dat er plannen zijn om naar de huidige procedure te kijken. Wellicht zijn er aanpassingen in de procedure nodig om een situatie zoals deze in de toekomst te voorkomen.
  De achtergevel van mijn woning gaat plat. De laatste resten worden eind van de middag in een container afgevoerd.
  Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties heeft zijn netwerk ingezet. Het is gelukt een gemeubileerde woning te huren met een maximale contractduur van 12 maanden. De sleuteloverdracht is morgenmiddag al.
  De Commissie Bijzondere Situaties plaatst mij voor de nacht in het Martini Hotel in Groningen; ‘de crisisopvang moet afgelopen zijn’.

  Op 2 juni 2016 is de sleuteloverdracht van de tijdelijke woning in de stad Groningen. Goos de Boer van RTV Noord is erbij.

  Op 3 juni 2016 haal ik mijn dekbed en kleding op uit de crisisopvang. De medewerkers van de crisisopvang hebben mij in het nieuws gezien en volgen GasSchande.nl op de voet. Zij wensen me veel succes in de tijdelijke woning. Ik laat de periode in de crisisopvang definitief achter me.

  Op 4 juni 2016 ben ik opnieuw bij de Mediacentrale in Groningen. RTV Noord zendt het weekoverzicht op de radio uit en stellen mij vragen over de afgelopen week. Ik kan niet meer uitbrengen dat ik blij ben met de tijdelijke woning en dat Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties zich hard maakt voor een eigen woning buiten het aardbevingsgebied.

  En nu: Uit de verschillende gesprekken met Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties heb ik begrepen dat (1.) het afsluiten van de dossiers bij de Nationaal Coördinator Groningen voortaan in overleg met de cliënten wordt gedaan. 'U heeft geen woning meer, dus u heeft ook geen schade.' is voortaan in deze korte, botte vorm verleden tijd. Een meer menselijkere aanpak is in de bedrijfsvoering doorgevoerd. In mijn dossier met terugwerkende kracht in vorm van het verkrijgen van een andere woning buiten het aardbevingsgebied.
  (2.) Ook heeft een vooraanstaande woningcorporatie in de stad Groningen aangegeven dat er voortaan enkele tijdelijke huurwoningen beschikbaar kunnen zijn voor de slachtoffers van aardbevingsschade die in directe oorzaak hierdoor thuisloos/dakloos raken.

  De vakantieperiode vertraagt enigszins de voortgang, dat is iedereen gegund, het is zomer.

  Update 29 augustus 2016: De vakantieperiode is voorbij, iedereen is weer 'op kantoor'.


  Gasschande.nl
  Als gedupeerde is het allesbehalve duidelijk welke kant de NAM op wil gaan gedurende het proces naar schadeafhandeling. Uit de ervaring van de velen gedupeerden belooft de NAM dingen die in een later tijdstip weer worden teruggedraaid of zelfs worden ontkent.
  Gaandeweg stapelen de rapporten, genoteerde gesprekken en e-mailberichten zich op. Wat te doen met die enorme brij van elkaar tegensprekende experts, loze beloftes en opeenstapeling van brieven?
  Ineens draait het dagelijkse leven om het strijden voor het behoud van uw woongenot, de veiligheid van uw gezin en het verhalen van de schade aan uw woning door de vele aardbevingen en de gevolgen van bodemdaling...

  Wat nu?
  Alle betrokken instanties adviseren een dagboek bij te houden waarin u noteert wanneer er afspraken zijn, wat er gezegd is, wanneer en welke brieven of e-mails u ontvangen heeft. Gaande het proces wordt u overladen met informatie.

  Een digitaal dagboek met al deze gebeurtenissen en documenten bijhouden is niet voor iedereen even makkelijk. GasSchande.nl biedt u geheel kosteloos de mogelijkheid om uw afspraken, gesprekken en persoonlijke ervaringen vast te leggen in een flexibel in te richten tijdlijn. Eenvoud en effectiviteit zijn hierbij het sleutelwoord.

  Neem met mij op, een tijdlijn kost u niets! Natuurlijk beantwoord ik uw vragen vrijblijvend en discreet.  Erik Mensen, GasSchande.nl  Updates bij iedere gebeurtenis!
  Voeg deze pagina toe aan uw favorieten.
  Links:
  http://www.nam.nl
  http://www.namschadevolgsysteem.nl
  http://www.namplatform.nl
  http://nl.crawfordandcompany.com
  http://www.arcadis.com/nl/nederland
  http://www.jorritsmabouw.nl
  http://www.meekro.nl
  http://www.centrumveiligwonen.nl
  http://www.onafhankelijkeraadsman.nl
  http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl
  http://www.noordelijkschadetaxatiebureau.nl
  http://www.bove-bouwadvies.nl
  http://www.loppersum.nl/wonen-leven/aardbevingen_41285
  http://www.tandembv.nl
  http://www.arup.com/global_locations/netherlands?sc_lang=nl-nl
  http://www.mastverhuizingen.nl
  http://www.burozomerdijk.nl
  http://www.frezzz.nl
  http://www.boutoveres.nl
  http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
  http://www.veiligheidsregiogroningen.nl
  http://www.gasberaad.nl
  http://www.stutensteun.nl

  In de media:
  21-05-2016 - http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163271/Woning-in-Stedum-gaat-tegen-de-vlakte
  30-05-2016 - http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163658/Je-huis-opgekocht-door-de-NAM-En-dan-Erik-is-dakloos
  31-05-2016 - http://www.nrc.nl/next/2016/05/31/gas-groninger-die-zich-liet-uitkopen-na-bevingss-1624910
  31-05-2016 - http://www.nrc.nl/next/2016/05/31/de-nam-kocht-hem-uit-nu-leeft-hij-op-straat-1623963
  31-05-2016 - http://www.powned.tv/overpowned/aankondiging_studio_powned/2016/05/man_zoekt_huis.html
  31-05-2016 - http://www.dvhn.nl/plus/Dakloos-na-bevingsschade-21392524.html
  31-05-2016 - http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163675/PvdA-wil-opheldering-over-aardbevingsdakloze
  31-05-2016 - http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163696/Commissie-springt-in-de-bres-voor-aardbevingsdakloze
  31-05-2016 - http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163700/Loppersum-schrijft-aanbevelingsbrief-voor-aardbevingsdakloze
  31-05-2016 - http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163709/Alders-neemt-zaak-aardbevingsdakloze-onder-loep
  31-05-2016 - http://video.orange.com/nl/news/erik-mensen-vertelt-zijn-verhaal-op-radio-noord-rtv-noord
  31-05-2016 - http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2016/erik-verliest-huis-door-aardbevingen
  31-05-2016 - http://gasberaad.nl/het-verhaal-van-erik-mensen-falende-instanties/
  02-06-2016 - http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163816/Aardbevingsdakloze-heeft-weer-een-dak-boven-zijn-hoofd

  Met dank aan:
  NRC Handelsblad, Wubby Luyendijk - http://www.nrc.nl
  Fotograaf, Kees van de Veen - http://www.keesvandeveen.nl
  RTV Noord, Goos de Boer - http://www.rtvnoord.nl
  PowNed, Rutger en Dennis - http://www.powned.tv
  SBS6, Hart van Nederland - http://www.hartvannederland.nl

  Feiten en documenten:
  http://www.rtvnoord.nl/aardbevingen2013
  http://www.rtvnoord.nl/aardbevingen2014
  http://www.rtvnoord.nl/aardbevingen2015

  http://www.kennislink.nl/publicaties/zwaardere-aardbevingen-door-gaswinning-groningen
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/20/veel-meer-groningse-huizen-onveilig-bij-beving-dan-bekend
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardbevingen-in-groningen/inhoud/aardbevingen-door-gaswinning-in-groningen
  http://www.co2ntramine.nl/gevolgen-aardbevingen-groningen-vergelijkbaar-met-zware-bevingen-zuid-europa
  http://www.dialoogtafelgroningen.nl/wp-content/uploads/2015/03/A4-rapport-raad-voor-de-veiligheid-aardbevingsrisico-s-in-groningen.pdf

Contactformulier